Pravidlá pokru

Pravidlá správania v kluboch

Manažment sa bude snažiť vytvárať príjemné prostredie pre všetkých návštevníkov a zamestnancov, ale nezodpovedá za správanie hráčov. Preto máme pravidlá správania a môžeme zakázať navštevovanie klubu zákazníkom, ktorí budú tieto pravidlá porušovať. Nasledujúce veci nie sú povolené:

 

– Spolupráca s inými hráčmi alebo iná forma podvádzania
– Verbálne alebo fyzické vyhrážanie sa návštevníkom alebo zamestnancov
– Používanie nadávok alebo obscénneho jazyka
– Hádzanie, trhanie, ohýbanie alebo krčenie kariet
– Ničenie a poškodzovanie zariadenia klubu
– Používanie zakázaných látok
– Nosenie zbrane

 

Všeobecné koncepty

1. Floorman / riaditeľ turnaja sa stará o hladký priebeh hry, dodržiavanie pravidiel a predpisov a rieši sporné situácie. Jednou z priorít je rozhodovanie v záujme korektnosti hry a spravodlivosti. Rozhodnutie sporných situácií v záujme spravodlivosti majú prednosť pred technickými pravidlami. Rozhodnutie floormana/riaditeľ turnaja je konečné.
2. Oficiálny jazyk – V Diamond game clube je povolený slovenský a anglický jazyk. Kým sedí hráč pri stole (bez ohľadu na to či má alebo nemá karty) môže používať len tieto 2 jazyky.
3. Oficiálne termíny turnajového pokru – Oficiálne termíny sú jednoduché, nezameniteľné a časom preverené vyhlásenia ako: bet (stávky), raise (navýšenie), call (dorovananie), fold alebo pass (zahodenie), check (zadržanie stávky, posunutie poradia), all-in (vsadenie všetkých žetónov), pot (iba v pot limitných hrách znemená vsadenie vo výške potu) a complete (dorovnať napríklad z malého blindu). Regionálne zavedené termíny do tohto zoznamu patria tiež. V prípade použitia neštandardných termínov hráč riskuje, že jeho akcia bude vyhodnotená inak ako pôvodné zamýšľal. Zodpovednosťou všetkých hráčov je vyjadrovať svoje zámery úplne jasne.

Usádzanie hráčov, rozpúšťanie a balansovanie stolov

4. Náhodný a správny seating – miesta v turnajoch a satelitoch budú pridelené náhodne. Hráč ktorý sa v turnaji posadil na zlé miesto (avšak so správnym stackom), bude presunutý na miesto správne a jeho stack bude presunutý spolu s ním.
5. Zvláštne potreby – Hráčom, ktorí potrebujú špeciálny spôsob usadenia /napríklad tí, ktorí majú nejaký handicap), bude vyhovené za predpokladu, že je to možné.
6. Čakacia listina – Hráč nemusí byť prítomný, aby mohol byť zapísaný na čakaciu listinu na hru (môže byť zapísaný aj telefonicky, smskou, mailom a pod. ). V momente ak sa dostane na neho rada a nie je prítomný, poradie sa posúva.
7. Umiestnenie buttonu – Pri začiatku hry je deler button na poslednej možnej pozícii (ak floor, alebo interné pravidlo turnaju nehovorí inak). Na final table sa button losuje podľa farby kariet: spades, hearts, clubs, diamonds.
8. Rozpúšťanie stolov – Hráči opúšťajúci rozpadajúci sa stôl sú zodpovední za kontrolu a správnosť svojej novej pozície. Po usadení na nový stôl sa môžu ocitnúť na malom blinde, veľkom blinde aj na buttone (a samozrejme na ďalších pozíciách). Ak by sa posadil hráč medzi malý blind a button, jednu hru nehrajú (nie sú mu rozdané karty v aktuálne hre).
9. Balancovanie / vyrovnávanie stolov – Pri balansovaní stolov je presunutý hráč, ktorý mal ísť ďalšiu handu na veľký blind alebo je veľký blind, kým ešte nie je rozdaná ruka. Tento hráč je presunutý na najhoršiu možnú pozíciu, aj za predpokladu, že si sadne rovno na BB. Najhoršia možná pozícia nikdy nie je miesto na SB.
10. Pri stole sedia len hrajúci hráči – Hráči, ktorí nehrajú alebo sú eliminovaní z turnaj, musia okamžite opustiť stôl.
11. Počet hráčov na stole a final table – Bežný počet hráčov na stole je 9. Floor ale môže otvoriť hru s jedným hráčom navyše (teda 10). V prípade, že hráč z tejto hry vypadne, jeho miesto je z hry odstránené a na jeho miesto už nikto prísť nemôže. V prípade vypísania bounty hráča bude počet hráčov (mimo bounty hráča) pri stole 8, aby sa mohol bounty hráč presúvať každý level na iný stôl. Finálový stôl sa skladá z 9 hráčov. V turnajoch 6-handed sa bude final table skladať zo 7 hráčov. Iné obsadenie stolov môže určite interné pravidlo konkrétneho turnaja.

Poty / Showdown

12. Deklarácia výhernej kombinácie – Karty hovoria o sebe. Verbálne vyjadrenie hráča o jeho kombinácii nie je záväzné. Ak by však hráč úmyselne klamal o svojej kombinácii, môže byť penalizovaný. Každý hráč, ktorému boli rozdané karty, má právo vidieť každú ruku, ktorá sa zapojila do showdovnu, aj keď bola zahodená.
13. Otočenie kariet pri all-ine – Všetky zúčastnené karty musia byť bez zdržiavania otočené vo chvíli, keď sú hráči all-in a všetky stávky už boli uzatvorené.
14. Poradie v showdovne – V showdowne, kde nie je žiadny zo súperov all-i, ukazuje karty ten hráč, ktorý vykonal poslednú agresívnu akciu. Ak počas posledného kola stávok k žiadnej akcii nedošlo, ako prvý ukazuje hráč po ľavici od buttonu a následne ďalší hráči v smere hodinových ručičiek. Ak hráča, ktorý má ukazovať karty ako prvý, predbehne iný hráč a hráč vidí, že hráč, ktorý sa predbehol má lepšiu kombináciu, už nie je povinný svoje karty ukázať.
15. Hráč v showdowne hrá board – Ak hrá v showdowne board a chce získať časť potu, musí otočiť svoje karty.
16. Žiadosť o odhalenie kariet – Toto pravidlo existuje predovšetkým pre udržanie integrity a férovosti hry, Karty môže na žiadosť otočiť iba floorman v prípade podozrenia z tajnej dohody či iného podvodu. Za iných okolností hráč, ktorý muckol /zahodil svoje karty, stráca akékoľvek právo na zhliadnutie súperových kariet.
17. Chybné určenie výhernej kombinácie – Dealer nemôže zobrať /mucknúť hráčove karty, ktoré boli otočené a boli úplne jasne víťaznou kombináciou. Hráči sú žiadaní o asistenciu pri vyhodnocovaní kombinácie v prípade, že by malo dôjsť k chybe dealera. Ľubovoľný hráč, dealer alebo člen personálu, ktorý uvidí nekorektné množstvo žetónov vložené do banku alebo nekorektné pridelenie banku, má etickú povinnosť na túto chybu poukázať.
18. Nepárny žetón – Nepárny žetón pri splite dostane hráč sediaci na horšej pozícii, čo sa určuje podľa smeru hodinových ručičiek od buttonu.
19. Vedľajšie poty – Každý z vedľajších potov (side pots) bude oddelený zvlášť. Side pot sa dáva pred hráča, ktorý o neho nehrá. Ak existuje bočný bank (side pot), víťaz toho bočného banku musí byť určený predtým, ako sa určí víťaz hlavného banku. Ak existuje viac ako jeden bočný bank, tak sú vyhodnotené tak, že najskôr sú vyhodnotené tie, v ktorých sú hráči, ktorí mali na začiatku hry najviac žetónov (teda od posledného robeného side potu).
20. Sporné handy – Právo na námietku/diskusiu o spornej hande končí v momente, keď začína nová handa.
21. Show one, show all – Hráči majú právo na rovnaké informácie o obsahu ruky ostatných hráčov. Po rozdaní, ak sú karty ukázané inému hráčovi, každý hráč pri stole má právo vidieť tieto karty. Počas hry, ak sú karty ukázané aktívnemu hráčovi, ktorý má ešte konať počas daného kola sádzok, musia byť okamžite ukázané všetkým ostatným hráčom. Ak hráč, ktorý videl karty, už nie je v hre alebo už nemôže použiť tieto informácie pri vsádzaní, táto informácia je pozdržaná, až pokým je vsádzanie ukončené, aby to neovplyvnilo normálny priebeh hry. Karty ukázané hráčovi, ktorý už nekoná v danom kole stávok, musia byť ukázané všetkým hráčom po ukončení daného kola stávok. Hráč si ale musí vyžiadať ukázanie kariet, díler nemusí vidieť daný moment, kedy sú karty ukazované.

Všeobecné postupy:

22. Nové limity/nový level – Vo chvíli keď vyprší čas súčasného levelu a floorman ohlási level nový, táto zmena sa týka až nasledujúcej handy. Každá handa sa začína zamiešaním balíčka, tzv. misou. Ak je používaná automatická miešačka, nová handa začína stlačením zeleného tlačítka.
23. Chip race – Chip race znamená odobratie žetónov najnižšej hodnoty z hry. Hráč môže dostať len jeden žetón. Chip race začína vždy od pozície číslo jedna. Hráč nemôže byť v rámci chip vyradený z turnaja: hráč, ktorý stratí posledný žetón počas chip race dostane jeden žetón nasledujúcej najnižšej hodnoty a pokračuje v hre. Hráči môžu na chip race dohliadať.
24. Žetóny na stole – Všetky turnajové žetóny musia byť viditeľné počas celého turnaja. Žetóny odstránené zo stola, môžu byť vradené z turnaja a hráč diskvalifikovaný.
25. Žetóny v racku (lodičke) – Lodička slúži na prenos žetónov medzi stolmi. Hranie s chipmi v lodičke nie je dovolené.
26. Stack musí byť viditeľný a spočítateľný – Hráči majú nárok, aby im bolo umožnené odhadnúť veľkosť stacku svojich oponentov, preto je odporúčané držať žetóny v počítateľných stĺpcoch. Odporúčajú sa stĺpce po 10 alebo 20 žetónov. Každý hráč musí držať žetóny najvyššej hodnoty na viditeľnom mieste a to spôsobom, aby boli dobre rozoznateľné za všetkých okolností. Hodnotu a počet žetónov v hre kontroluje floorman, ktorý vždy oznamuje prebiehajúci chip race.
27. Hráč hrá so svojim stackom – Nikomu nie je povolené hrať so žetónmi iného hráča. Výnimkou je cash game, kedy dealer dostane jasný pokyn od hráč, ktorý hráč môže hrať s jeho stackom a ostatní hráči pri stole s tým musia súhlasiť.
28. Viditeľné karty – Hráči musia mať svoje karty v priamom výhľade. Karty nesmú držať mimo úrovne stola, vôbec nie pod stolom.
29. Výmena balíčku kariet – Balíček kariet (deck) sa mení na pokyn dealera, podľa dosiahnutého levelu alebo podľa ďalších pravidiel v kasíne. Hráči nemôžu požadovať výmenu decku:

– ak je pri rozdávaní vyhodená karta zo stola, karta sa použije ako spálená. Hra sa dohrá a po nej sa mení deck.
– ak je balíček je defektný (ak o tom hráč vie, jeho povinnosťou je to oznámiť)

30. Re-buys – Ak chce hráč urobiť re-buy, nesmie zmeškať jedinú ruku. Ak hráš nahlási pred novou handou re-buy, hry sa zúčastňuje, jeho žetóny sú v hre a je povinný re-buy uskutočniť. Dealer je povinný zahlásiť re-buy floormanagerovi.
31. Time pre hráčov – Ak hráč dlho premýšľa a je na neho zavolaný time, tento hráč dostane maximálne jednu minútu na svoje rozhodnutie. Ak hráč nezareaguje pred vypršaním času, nastane 10 sekundové odpočítavanie, po ktorom je handa vyhlásená za mŕtvu. V prípade, že akýkoľvek hráč zavolá time na iného hráča, vždy je volaný floor. Je na zhodnotení dealera, či je time opodstatnený. Ak nie, hráč, ktorý zavolal time dostáva upozornenie. Ak je time neopodstatnený, ďalší time musí opäť vyhlásiť niektorý z hráčov (alebo aj ten istý hráč), nikdy nie dealer.
32. Dotáčanie boardu – Dotáčanie boardu na turnajoch nie je povolené.
33. Prenos žetónov – Hráč musí svoje žetóny prenášať v lodičke a tak aby počas prenosu nezmizli z dohľadu. Ak toto pravidlo poruší, žetóny mu budú zabavené a môže byť diskvalifikovaný. Zhabané žetóny sú následne odstránené z hry.
34. Vzdatie sa stacku – ak má hráč menej žetónov ako že možné zakúpiť si pri re-entry (a stále má možnosť zakúpenia re-entry), môže sa vzdať stacku a zakúpiť si nový stack. Jeho starý stack je okamžite odstránený z hry.

Mŕtve ruky (dead hands)  

35. Ruka je mŕtva ak:

– Hráč položí karty za čiaru alebo ohlási zloženie (fold) a dealer ich stiahne do mucku. Kým nie je handa v mucku stále je „živá“ a po privolaní floora je možné ju otočiť.
– Neobsahuje korektné množstvo kariet pre daný variant hry
– Hráč má time a po jeho uplynutí sa nerozhodne.
– Ruka je automaticky mŕtva ak v okamihu rozdania prvej karty nie je hráč na svojej stoličke.
– Ak je hráč v hre a odíde od stola, jeho ruka je automaticky mŕtva

36. Karty hodené medzi odhodené karty, sú deklarované ako mŕtve. Ak je ruka jasne identifikovateľná, môže byť vrátená do hry, ak je to v záujme hry. Toto môže nastať len v prípade, ak je ruka odhodená ako výsledok nesprávnych informácii poskytnutých hráčovi.
37. Omylom zozbierané karty / stratené karty – Hráč je povinný si neustále chrániť svoje karty. Ak mu dealer omylom karty zoberie, prípadne jeho handa je z technických dôvodov vyhlásená za mŕtvu, hráč nemá žiadny nárok na vrátenie žetónov vložených do potu. Ak však hráč vsadí / navýši a jeho stávka nie je dorovnaná, tieto žetóny sa mu vrátia.

Prítomnosť hráčov:

38. Každý hráč na svojom mieste – Aby sa hráč mohol zúčastniť hry, musí sedieť na svojom mieste v okamihu, keď dealer začne rozdávať prvú kartu. V opačnom prípade je jeho ruka vyhlásená za mŕtvu. Hráč musí byť na svojom mieste aj pre vykonanie akejkoľvek akcie či pre hlásenie time pre protihráča. Ak je hráč v hre, musí zostať na svojom mieste. Ak počas hry odíde od stola, jeho ruka je mŕtva

Button / Blindy:

39. Zmrazený button – V turnaji nebudeme používať zmrazený button. Ak vypadne hráč, ktorý má ísť na button, tak button zostáva na predchádzajúcom hráčovi.
40. Vyhýbanie sa blindom – Ak sa bude hráč počas rozpúšťania alebo presádzania na iný stôl zámerne vyhýbať blindom, dostane penalizáciu.
41. Button počas Heads-Upu – V heads-upe je malý blind vždy na buttone, ako prvý sa vyjadruje pred flopom ako druhý na všetkých ostatných streetoch. Posledná karty je vždy rozdaná buttonu. Na začiatku heads-upu platí pravidlo, že žiadny z hráčov nemôže byť na veľkom blinde dvakrát po sebe.
42. Nezrovnalosti s buttonom – Ak je zistené, že button bol zle umiestnený v ostatnej hre, button a blindy budú korigované tak, aby mal každý hráč jednu šancu na každú pozíciu v kole (ak je to možné).
43. Hráč si nemôže sadnúť na SB – V prípade, že si sadne na pozíciu SB musí jednu alebo dve (podľa situácie) ruky počkať. Nie je mu brané ante, blindy a nedostane ani karty.

Pravidlá počas rozdávania

44. Misdeal – K misdealu dochádza, keď

– Je jedna z prvých dvoch rozdaných kariet odhalená
– Sú počas rozdávania odhalené dve a viac kariet
– Akákoľvek karta rozdaná mimo poradia
– Karty sú rozdané na pozíciu, ktorá karty nemala dostať
– Jeden z hráčov karty nedostane
– Jeden z hráčov má iný počet kariet ako 2
– Nájdené dve alebo viac otočených kariet v balíčku
– Button je na zlej pozícii
– Ak majú všetci hráči po 2 karty a dealer rozdáva ďalej minimálne 2 karty
– AVŠAK – ak následne dôjde k podstatnej akcii, k misdealu nedochádza a handa pokračuje

45. Podstatná akcia (substantial action) – Podstatná akcia je definové ako:

– Dve zahrania v rade, pričom aspoň jedno z nich musí obsahovať vloženie žetónov do poru (teda akékoľvek dve akcie, okrem dvoch foldov alebo dvoch checkov)
– Akákoľvek kombinácia 3 zahraní posebe v rade (check, bet, raise, call, fold/pass)
– Ak hráč v priebehu hry zistí, že má 3 karty, je jeho handa automaticky fold, hráč je zodpovedný za svoje karty a má na to ihneď upozorniť.

46. Dealer začne rozdávať tretie kolo – Ak dealer omylom rozdá prvému hráčovi ďalšiu kartu (potom čo už všetci svoje karty dostali), karta bude vrátená na vrch balíčka. Ak dealer rozdá viac ako jednu kartu viac nastáva misdeal.
47. Karta zhodená zo stola dílerom pri rozdávaní – Ak díler pri rozdávaní vyhodí kartu zo stola, karta sa považuje za otočenú a použije sa ako spálená, po odohratí ruky díler pýta „change deck“ a ďalšia ruka je rozdaná s novým balíčkom.
48. Štyri karty na flope – Ak sa na flope objavia 4 karty (namiesto 3), dealer volá ihneď floora. Dealer musí otočiť všetky karty lícom dole a floorman náhodne vyberie jednu z nich. Táto karta bude použitá ako ďalšia spálená karty (pred turnom) a zo zostávajúcich 3 kariet sa stane flop.
49. Nespálená karta – Ak dealer zabudne spáliť kartu alebo spáli viac kariet, chyba má byť odstránená predtým, ako začnú hráči konať v nasledujúcom kole stávok. Ak už bolo konané na základe tejto karty, tak karta platí. Nezávisle od toho, či môže byť chyba odstránená alebo nie, tak následné karty majú byť rozdané tak, ako keby boli karty spálené bez chyby. (Ak napríklad boli spálené dve karty, tak jedna z nich bude položená na vrch balíčka a bude použitá ako spálená karta pri ďalšom vykladaní karty.)
50. Predčasne vyložený turn/river – Ak dealer rozdá predčasne kartu predtým, ako bolo ukončené kolo stávok, táto karta nie je platná, ani keď hráč, ktorý už konal na základe tejto karty, svoje karty zložil. Ak je predčasne vyložený turn, karta nie je platná. Hra sa zastaví, díler zavolá floora, ktorý dohliada na to, aby spálil ďalšiu kartu a vyložil river lícom dolu (aby sa dodržalo poradie). Turn vyložený skorej sa zamieša do balíčka, díler sekne a vyloží po skončení stávok nový turn (už bez spálenia). Ak sa to stane v prípade riveru, ten sa zamieša do balíčka, díler sekne a vyloží po ukončení stávok nový river.
51. Karta s iným rubom – Ak sa karta s iným rubom (ako je ostatok balíčka) objaví počas hry, všetky úkony sú neplatné a všetky žetóny vrátené hráčom, ktorí ich vložili. Ak je karta s iným rubom objavená vo zvyšku balíčku, všetky úkony sú platné.
52. 2 rovnaké karty – Ak sa objavia dve karty s rovnakou hodnotou a farbou počas hry, všetky úkony sú neplatné a všetky žetóny vrátené hráčom, ktorí ich vložili.
53. Obrátená karta v balíčku – Obrátená karta v balíčku je považovaná za bezvýznamný kus papiera. Karta považovaná za bezvýznamný kus papiera je nahradená nasledujúcou kartou v balíčku okrem prípadu, keď bola ďalšia karta rozdaná ďalšiemu hráčovi v poradí. V tomto prípade je karta nahradená, až keď sú rozdané všetky karty v danom kole a stáva sa s pálenou.

Stávky a navyšovanie

54. Slovné vyhlásenie /Akcia v správnom poradí – Hráči musia konať vo chvíli, keď sú na rade. Slovné vyhlásenie akcie je záväzné. Žetóny umiestnené do potu musia zostať v pote.
55. Zahranie mimo poradia – Ak hráč vykoná svoji akciu mimo poradia, táto akcia je platná v prípade, ak pred ním nedôjde k zmene akcie niektorým z hráčov. Check, call alebo fold neznamená zmenu akcie. Ak sa zmení akcia, stávka hráča, ktorý zahral mimo poradia, nie je záväzná a je mu vrátená. Ten potom má možnosť konať všetko druhy akcie: call, raise a fold. V prípade zahodenia kariet mimo poradia už tento krok nejde vrátiť.
56. Minimálna stávka – Minimálna stávka sa vždy rovná BB okrem prípadov, keď ide hráč all-in. Ak BB nemá doť žetónov na zaplatenie požadovanej výšky BB, tak hráč ktorý vstupuje do hry, musí vsadiť minimálnu stávku (okrem prípadov aj ide tiež all-ia za menej). Minimálna stávka zostáva rovnaká vo všetkých kolách stávok. Ak ide hráč pr. Po flope all in menej ako je minimálna stávka, tak hráč za ním, ktorý chce zvyšovať , musí zvýšiť minimálne o minimálnu stvku (teda zvýšiť o výšku BB). Ďalší už môže raisovať diferenciálne. (Pr. BB je 100. Hráč ide po flope all-i 20, hráč za ním môže raisovať na 120, a hráč za ním na 200.)
57. Spôsoby zvyšovania – zvyšovanie musí byť vykonané 3 spôsobmi. Hráč je zodpovedný, aby ním zamýšľaná akcia bola vždy jasná:
– Umiestnením celej čiastky „do potu“ (resp. za čiaru) jedným pohybom
– Slovným nahlásením sumy pred umiestnením žetónov za čiaru
– Slovným vyhlásením „raise“ pred umiestnením čiastky za čiaru a následne posunutím plánovanej sumy jedným pohybom
58. Navyšovanie – Prvé zvýšenie musí byť minimálne v rovnakej výške ako bola predchádzajúca stávka (teda dvojnásobok). Ďalšie navýšenie už môže byť deferenciálne a počíta sa ako rozdiel medzi predchádzajúcimi dvoma stávkami plus posledná stávka. (pr. Bet 300, raise 600, ďalší minimálne raise je 600-300+600 = 900). Ak hráč navýši aspoň 50% a viac hodnoty minimálneho raisu (zároveň však menej ako je tento minimálny raise), musí už urobiť minimálny raise, nemôže už vsadiť viac. Ak vloží menej ako je 50% minimálneho raisu, je to uznané ako call. Stávka all-in musí byť vo výške minimálneho reisu, inak hráč, ktorý raisoval pred ním, už nemá možnosť znova zvyšovať, môže urobiť iba call. Aj keby iný hráč pred ním ešte zvyšoval.
59. Použitie žetónu vysokej hodnoty pri stávkach – Ak hráč stojí proti stávke či dorovnáva veľký blind a do potu hodí jeden žetón vysokej hodnoty, je táto akcia vždy braná ako call (ak dopredu nenahlási raise). Aby hráč mohol navýšiť jedným žetónom, musí tak zahlásiť do chvíle, než sa žetón dotkne povrchu stola. Ak nie je oznámená suma, rasie sa rovná hodnote použitého žetónu. V prípade stávky pomocou tohto žetónu (bez nahlásenia sumy) sa stávka rovná hodnote použitého žetónu.
60. Stávkovanie niekoľkými žetónmi – Ak hráč čelí stávke a použije viac žetónov rovnakej hodnoty (bez hlásenia akcie raise), je to vždy call, ak odstránenie jedného žetónu zanechá čiastku nižšiu, než aká je potrebná na call. Príklad: Hráč A raisne pred flopom na blindoch 200/400 čiastkou 1200 (teda navýšenie o 800), hráč B bez slovného oznámenia vloží do potu dva žetóny, každý v hodnote 1000. V tomto prípade sa jedná o call, pretože odstránenie jedného 1000 žetónu by zanechalo sumu nižšiu, ako je pôvodná stávka 1200. V prípade použitia žetónov rôznej hodnoty sa používa pravidlo 50% podľa bodu ….
61. Povolený počet navýšení – V no-limitných a pot-limitných hrách neexistuje horná hranica pre maximálny počet navýšení.
62. Akceptovaná akcia – Poker je hra, počas ktorej je nutné neustále dávať pozor a byť v strehu. Dorovnávajúci hráč je zodpovedný určiť správnu výšku súperovej stávky pred tým než dorovná, nehľadiac od toho čo oznámi dealer alebo protihráč. Ak si hráč vyžiada presný počet vsadených žetónov, túto informáciu od dealer / súpera dostane.
63. Výška potu a stávok v pot-limitných hrách – Hráči majú nárok na informáciu ohľadom výšky potu iba v pot-limitných hrách. Deler nepočíta pot v limitných a no-limitných hrách. Vyhlásenie „vsádzam pot“ nie je v no-limitnej hre platná stávka, avšak hráča zaväzuje stávku ako takú vykonať.
64. Seat open a v tom hráč nájde žetón – Hráč, ktorý je v all-ine, prehrá a následne nájde jeden alebo viac žetónov, nemá právo z tohto profitovať. Hráč je eliminovaný z turnaja, ak mal protihráč dostatok žetónov, aby pokryl nájdené žetóny. Ak sa ešte nerozdala ďalšia hra, floorman môže prideliť nájdené žetóny protihráčov, ak by sa toto očividne stalo, teda keby boli žetóny jasne viditeľné. Ak už začala ďalšia hra, sú tieto žetóny vyradené z turnaja.
65. String bet /raise – Je povinnosťou dealerov zahlásiť string bet, prípadne string raise. String bet znamená akciu, pri ktorej hráč neoznámil výšku stávky, nevložil žetóny do potu jedným pohybom a vkladá ich do potu postupne.
66. Neštandardné a nejasné stávky – Ak hráč použije neoficiálny termín pre stávku, robí tak na vlastné riziko. Takéto vyhlásenie potom môže znamenať inú akciu, než akú hráč zamýšľal. Ak ohlásená stávka môže mať niekoľko významov, bude vždy interpretovaná ako tá s nižšou hodnotou. Príklad: „Stavím päť“ – vo chvíli, keď nie je jasné, či „päť“ znamená 500 alebo 5000, stávka platí ako 500.
67. Neštandardný fold – Hráč by nemal pred posledným kolom stávok zahadzovať karty po checku súpera a rozhodne nesmie zahadzovať, než na neho pôjde rad. Oboje je je však vážny fold a hráč môže byť penalizovaný.
68. Podmienené vyjadrovanie – Podmienené výroky týkajúce sa budúcej akcie sú neštandardné a vysoko sa neodporúčajú. Môžu byť brané ako zaväzujúca akcia a navyše môžu byť premetom udelenia penalizácie od floormana. Príklad: „ak vsadíš, tak zvýšim.“

Ostatné:

69. Viacerí hráči vypadnú naraz – Ak vypadnú viacerí hráči naraz, tak hráč začínajúci hru s viac žetónmi skončí vyššie umiestnený v poradí na výhru alebo iné ceny / odmeny. Hráči, ktorí vypadnú v tej istej hre a začínajú hru s rovnakým počtom žetónov, si výhru rovnomerne rozdelia, pričom hráč s lepšou rukou dostane nerozdeliteľnú časť odmeny.
70. Privátne dohody medzi zostávajúcimi hráčmi o prerozdelení výhry nie sú ignorované. Ak je takáto dohoda uzavretá, riaditeľ má možnosť zabezpečiť, aby boli výhry podľa tejto dohody vyplatené. Privátne dohody, ktoré nezahŕňajú všetkých aktívnych hráčov, sú neprístojné.
71. Platná garancia – Garancia turnaja platí od 2 hráčov, čo znamená, že turnaj sa otvára heads upom.
72. Zrušenie alebo zmena turnaja – Manažment turnaja si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť turnaj ak sa nezačne hrať do 30 minút od vypísaného začiatku turnaja.

Etika / penalizácia

73. Pokrová etiketa – Nasledujúce činnosti sú nepatričné a budú trestané v zmysle sankčného systému klubu:
– Vedomé konanie mimo poradia
– Hádzanie žetónov priamo do banku
– Dohadovanie sa so spoluhráčmi o odcheckovaní hry, ak je niektorý z hráčov v all-ine
– Čítanie rúk iného hráča ešte pred schowdownom ak nejde o heads-up
– Hovorenie inému hráčovi, aby obrátil ruku pri schowdowne
– Vedomé ukázanie živej ruky v hre predtým, ako sú stávky uzavreté. Rovnako aj prezrádzanie obsahu ruky hráčom, ktorí už v hre nie sú, aby bolo zamedzené presunu informácii hráčom, ktorí ešte majú nárok na bank
– Hráči majú zakázanú „Team play“ tj. nesmú sa dohadovať počas hrania, „Chip dumping“ tj. úmyselné presúvanie chipov medzi hráčmi. Ak má hráč podozrenie z tímovej hry, dealer privolá floor- managera, ktorý celú vec prešetrí.
– Rovnako aj prezrádzanie obsahu ruky hráčom, ktorí už v hre nie sú, aby bolo zamedzené presunu informácii hráčom, ktorí ešte majú nárok na bank
– Zbytočné zdržovanie hry
– Vedomé odhadzovanie kariet ďaleko od odhodených kariet. Karty majú byť odhadzované nízko nad stolom primeranou rýchlosťou a nie na dealerove ruky.
– Uloženie žetónov spôsobom, ktorý zabraňuje rozdávaniu alebo pohľadu na karty.
– Robenie alebo hovorenie vecí, ktoré môžu neférovo ovplyvniť kru (nezávisle od toho, či je hráč v hre alebo nie)
– Telefonovanie pri stole, ak je hráč v hre
– Na pokrovom plátne nesmie byť nič iné ako karty, chipy a lucky chipy
74. Penalizácia a diskvalifikácia – Penalizácia môže byť udelená v prípade, že:
– hráč odhalí svoje karty zatiaľ čo prebieha akcia
– zhodí svoju kartu /karty zo stola
– poruší pravidlo: „jeden hráč = jedny karty
– bude hráč (hráči) pristihnutý pri soft play
– dôjde k rušivému správaniu
– v prípade podvodu
75. Sit out – Sit out môže byť udelený na jednu handu až niekoľko orbitov. Počas sit outu sa hráč musí zdržať mimo stola, ale karty mu budú rozdávané a rovnako mu budú brané blindy. V prípade diskvalifikácie budú žetóny odobraté z kry.
76. Zákaz nápovedy, poskytovania rád, pravidlo „jeden hráč = jedny karty“ – Každý je povinný chrániť ostatných hráčov počas turnaja po celú dobu jeho priebehu. Hráč, či už sa hand zúčastňuje alebo nie, nesmie:
– Hlásiť zahodené karty či tie, ktoré sú stále v hre
– Akokoľvek radiť či kritizovať cudziu hru
– Skúšať uhádnuť karty, ktoré ešte neboli ich držiteľom otočné
– Platí pravidlo: „jeden hráč = jedny karty“
77. Odhalenie / odkrytie kariet – Ak hráč nečelí stávke a odhalí svoje karty (zatiaľ čo je stále hre) môže dostať penalizáciu, ale jeho handa nie je mŕtva. Penalizácia začína po dokončení handy. V prípade odhalenia kariet je hráč zbavený akejkoľvek agresívnej akcie, čo znamená, že jeho možnosti sú iba chcek alebo call. Ak hráč ale čelí stávke a otočí karty (resp. ukáže súperovi), jeho ruka je automaticky vyhlásená za mŕtvu.
78. Morálna hra – Poker je individuálna hra. Za soft play alebo team play (tzv. priateľská hra) hráč dostane penalizáciu, ktorá môže prísť v podobe habania žetónov alebo sit outu, prípadne k diskvalifikácii. Chip dumping (zámerné prenechanie žetónov) a iné formy tajnej dohody vždy vyústia k diskvalifikácii.

Vstupenky

79. Vstupenky z kvalifikácii – vstupenky vyhraté na kvalifikácii je možné predať alebo darovať inej osobe po vzájomnej dohode. Predaj alebo darovanie treba oznámiť floorovi a vstupenka je platná len na daný turnaj.
80. Vstupenky vyhraté v rámci ceny na turnaji – Nie je ich možné predať ani darovať. Ak sa hráč nemôže zúčastniť turnaja, na ktorý vstupenku vyhral, môže si vstupenku uplatniť na turnaj s rovnakým alebo vyšším buy-inom s tým, že pri vyššom buy-ine si doplatí. Pri využití vstupenky na turnaj s nižším buy-inom rozdiel hráčovi prepadá. Vstupenka má platnosť 30 dní.
81. Vstupenky vyhraté na losovaniach na fb, alebo v tombolách sú nepredajné a nie je možné ich radovať. Platia len na konkrétny turnaj a nie je možné ich preniesť na iný turnaj. V prípade nezúčastnenia, vstupenka prepadá.
82. Neuskutočnený turnaj – Ak by sa turnaj neuskutočnil a hráč má na naho vstupenku, tá sa mu presúva do ďalšieho mesiaca. Ak by sa zas neuskutočnil, vstupenka je mu v plnej výške preplatená.

CASH GAME:

83. Seating – Hráč, ktorý prichádza k stolu si môže sadnúť na ľubovoľné miesto.
84. Rake / time collection – Poplatky za hranie sú dané klubom. V hrách účtovaných časovo (time collection) je dealer povinný vybrať poplatky pred začatím hry.
85. Cash game žetóny – Hotovosť na stole nie je povolená. Žetóny z cash game nesmú mať hráči zmiešané s turnajovými žetónmi.
86. Zodpovednosť za žetóny nesie hráč – Klub nie je zodpovedný za zmiznutie žetónov nechaných na stole počas hráčovej absencie, aj keď sa klub bude snažiť o ich chránenie. Ak si hráč zoberie žetóny od stola počas absencie, po návrate k stolu musia byť všetky žetóny vrátené do hry.
87. Návrat s rovnakým množstvom žetónov – Pri návrate do rovnakej hry do 2 hodín od opustenia a vyplatenia, musí byť buy-in zhodný s množstvom žetónov pri opúšťaní hry (alebo vyšší).
88. Hra len s aktuálny stackom – Pri všetkých hrách môžu hrať hráči len so žetónmi, ktoré mali na stole pred začiatkom hry. Jedinou výnimkou je hranie so žetónmi, ktoré si hráč pred hrou zakúpil a ešte ich nedostal. Množstvo kúpených žetónov musí byť ohlásené všetkým hráčom pri stole. Všetky žetóny musia byť v priamom výhľade.
89. Presádzanie hráčov medzi stolmi – Hráč, ktorý prechádza od uzavretého stola, kde sa hrala rovnaká hra (rovnaký typ, rovnaký limit) môže pokračovať s rovnakým množstvom žetónov, aj keď je to menej ako buy-in. Hráč, ktorý mení stôl dobrovoľne, musí mať minimálny buy-in.
90. Zmeškané blindy – Hráč, ktorý vynechá jeden alebo viac blindov sa môže vrátiť do hry, keď vloží zmeškané blindy alebo počká na big blind. Ak sa hráč rozhodne, že blindy doplatí, tak množstvo žetónov, ktoré zodpovedajú minimálnej otváracej stávke tvoria hráčovu stávku; ostatné žetóny umiestni dealer do stredu banku a nie sú súčasťou hráčovej stávky. Pri prvej možnosti konať má hráč možnosť zvyšovať. Ak hráč, ktorý dlží blind (kvôli tomu, že blindy zameškal) dostane karty bez vloženia žetónov a pozrie sa na tieto karty a ešte nestihol konať, tak je jeho ruka mŕtva. Ak však koná a vloží žetóny do banku predtým ako je chyba odhalená, jeho ruka je živá (live) a hráč je povinný vložiť do nasledujúcej hry zameškané žetóny.
91. Min buy-in – Prvý buy-in na cash game musí byť v hodnote minimálneho buy-inu daného internými pravidlami. Každý ďalší buy-in môže menší, ale musí mať minimálne polovičnú výšku hodnoty minimálne buy-inu na danú hru.
92. Max buy-in – Klub nsi vyhradzuje právo stanoviť maximálny buy-in na kontrolu veľkosti hry.
93. Dohoda na viac boardov – Hráči majú možnosť dohodnúť sa, aby sa spoločné karty rozdali dva alebo trikrát, ak nie niektorý hráč v all-ine. Banka sa potom rozdelí na dve alebo tri rovnaké časti a pre každú časť sa rozdávajú separátne.

Napíšte nám
Súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov