Možnosti platby

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť len nasledovnými spôsobmi:
-prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho: 2924901852/1100 TATR

 

Pre správne identifikovanie vaše platby je nutné uviesť správny variabilný symbol – číslo objednávky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na pozdržanie dodania tovaru pre kontrolu pripísania prostriedkov na účet. Predávajúci po úspešnom pripísaní prostriedkov na účet vystaví kupujúcemu daňový doklad a tento mu doručí na emailovú adresu uvedenú pri objednávke.

 

Tovar bude predávajúcemu odoslaný na uvedený email v objednávke momentom pripísania prostriedkov v plnej výške na účet predávajúceho. Súčasne bude jeho meno zapísane na guest list konkrétnej akcie.

 

V prípade že k pripísaniu prostriedkov na účet predávajúceho nedôjde k dátumu konania akcie, vyhradzuje si predávajúci právo na:
-vyžiadanie si potvrdenia o prevode, alebo vklade na účet od kupúceho
-zrušenie objednávky

Napíšte nám
Súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov