Naše kluby

ČO MÔŽETE ZAŽIŤ V DIAMOND KLUBOCH

Domovom pre naše kluby sa stalo až 7 slovenských miest, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku. Všetky naše služby nájdete v niekoľkých z našich klubov. V ostatných, ktoré sídlia v menších priestoroch, je aktivít menej. Spoločným menovateľom je však vždy dobrá zábava, atmosféra, ktorá by sa dala krájať a najmä výhry.

Nitra

Bratislava

Trebišov

Žiar nad hronom

Martin (pobočka dočasne uzavretá)

Trnava (pobočka dočasne uzavretá)

Košice (pobočka dočasne uzavretá)

Žilina (pobočka dočasne uzavretá)